Danh mục pháp luật An toàn vệ sinh lao động cập nhật 31/3/2019

Trong tháng 3/2018, chúng tôi sưu tập được 9 văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác An toàn vệ sinh lao động. Cụ thể như sau:

Danh mục pháp luật An toàn vệ sinh lao động cập nhật 30/4/2019: VUI LÒNG XEM TẠI COMMENT BÀI VIẾT

Để tải toàn bộ danh mục văn bản pháp luật an toàn vệ sinh lao động cập nhật đến 31.3.2019, vui lòng để lại email dưới comment hoặc nhắn tin vào hộp thư chat bên dưới để chúng tôi gửi cho bạn. (Vì số lượng văn bản quá lớn, không thể tải lên web)

luat-an-toan-lao-dong

I. Lĩnh vực PCCC

1. Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

2. Thông tư 08/2018/TT-BCA về hướng dẫn Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

3. Quy chế 01/QCPH-BCA-BXD năm 2018 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình

II. Môi trường

4. Quyết định 15/2018/QĐ-TTg về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

III. Hóa chất

5 . Quyết định 590/QĐ-BCT năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương được ban hành từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/01/2018

IV. Bảo hiểm xã hội

6. Thông báo 86/TB-BHXH năm 2018 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

V. An toàn chung

7. Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động

VI. An toàn vệ sinh thực phẩm

8. Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

VII. Kiểm định

9. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

 

Bình luận