Trong bài viết trước, chúng ta đã biết được các hồ sơ cần chuẩn bị khi có đoàn kiểm tra PCCC

Vậy, nội dung kiểm tra an toàn PCCC của cảnh sát PCCC bao gồm những gì?

Mức phạt về vi phạm liên quan đến công tác PCCC như thế nào?

noi-dung-kiem-tra-toan-pccc

Nội dung kiểm tra an toàn PCCC của cảnh sát PCCC

Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định “Nội dung kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy gồm:
a) Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình, rừng, phương tiện giao thông cơ giới theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.
b) Việc thực hiện trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của từng đối tượng quy định tại Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.
c) Việc chấp hành các quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định này, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các quy định của pháp luật có liên quan và các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.”

Chế độ kiểm tra an toàn PCCC

Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định chế độ kiểm tra như sau:
“a) Người đứng đầu cơ sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ phương tiện giao thông cơ giới, chủ rừng, chủ hộ gia đình có trách nhiệm tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình.
b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên có trách nhiệm tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình.
c) Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy định kỳ hàng quý đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 6 tháng hoặc một năm đối với các đối tượng còn lại và kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy và khi có yêu cầu bảo vệ đặc biệt.”

Xử lý vi phạm liên quan công tác kiểm tra PCCC

Điều 28 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định:
“1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không xuất trình hồ sơ, tài liệu phục vụ cho kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy.
2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản;
b) Không cử người có trách nhiệm tham gia đoàn kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy;
c) Không tự tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định.
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không tổ chức thực hiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền;
b) Không thực hiện các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản.
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sau khi cơ sở được thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, trước khi đưa cơ sở vào hoạt động người đứng đầu cơ sở không có văn bản thông báo và ký cam kết cơ sở đã đáp ứng đủ các yêu cầu và duy trì các điều kiện về đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nhà, công trình và hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định.
5. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2, 3 và Khoản 4 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

* Ngoài các quy định trên, hoạt động kiểm tra của lực lượng Cảnh sát PCCC còn thực hiện theo Thông tư số 63/2013/TT-BCA ngày 21/11/2013 của Bộ Công an Quy định về điều lệnh kiểm tra của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Căn cứ pháp lý

1. Các điều 5, 45, 48, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 của Luật PCCC (Được sửa đổi, bổ sung tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC – Sau đây gọi chung là Luật PCCC);
2. Điều 18 của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ;
3. Điều 28 của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ;
4. Điều 10 của Thông tư số 66/2014/TT-BCA của Chính phủ;
5. Thông tư số 63/2013/TT-BCA ngày 21/11/2013 của Bộ Công an.

Thông tin chi tiết

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG PHÚC AN

Trụ sở chính: Số 4/33 Kha Vạn Cân, P.7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR- VT

VPĐD: Số 10/8 Kha Vạn Cân, P.7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR- VT

Hotline: 0901.555.962 (Ms. Thúy) – 0901 555 940 (Ms Ngọc)

Email: kinhdoanh@hsephucan.com

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.