Huấn luyện an toàn hóa chất cho công ty Thép Miền Nam – KCN Phú Mỹ

Công ty TNHH kỹ thuật an toàn môi trường Phúc An kết hợp cùng công ty TNHH MTV Thép Miền Nam tổ chức lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

Khóa học được tổ chức với sự tham dự của đông đảo anh em công ty

Công ty TNHH Một Thành Viên Thép Miền Nam – VNSTEEL được đầu tư với một dây chuyền hiện đại và khép kín, Sản xuất kinh doanh các loại thép xây dựng, với các sản phẩm: Thép tròn từ Φ14 đến Φ50, thép vằn từ Φ10 đến Φ40, thép góc đều cạnh và thép cuộn

Công ty Thép miền Nam tổ chức học cho cả 3 nhóm bao gồm:

-Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

-Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

– Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;

– Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

– Người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

Kết thúc khóa học, học viên nắm được rõ tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất, các giải pháp ngăn ngừa, ứng phó khi có sự cố hóa chất và ứng cứu người bị nạn

Một số hình ảnh khác của lớp học

Bình luận