Huấn luyện an toàn hóa chất cho công ty Dịch Vụ Khí TP Vũng Tàu

Ngày 02 và 03/5/2019 vừa qua, công ty Phúc An đã tổ chức khóa huấn luyện an toàn hóa chất cho Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP công ty Dịch Vụ Khí Vũng Tàu

Với mục tiêu bảo vệ an toàn cho người lao động tránh khỏi những yếu tố có hại khi làm việc cùng hóa chất và tạo một môi trường thuận lợi nhằm đảm bảo sức khỏe – nâng cao năng suất cho người lao động, Công ty Phúc An đã đem đến những kiến thức rất thực tế, các kiến thức về an toàn hóa chất, ứng phó sự cố, quy trình làm việc an toàn, quy trình pha chế, sử dụng hóa chất, sơ cấp cứu người bị nạn

Sau khóa huấn luyện, các học viên qua bài kiểm tra sát hạch cuối khóa học được cấp chứng nhận an toàn hóa chất bởi công ty Phúc An

Chứng nhận này có thời hạn 2 năm kể từ ngày ký

Cùng xem 1 số hình ảnh khác của lớp học

 

Bình luận