HỒ SƠ ĐTM CẦN THẨM ĐỊNH TRƯỚC CÁC HỒ SƠ NÀO?

Rất nhiều doanh nghiệp khi thực hiện các dự án xây dựng gặp vướng mắc về thứ tự trình duyệt các hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi/ thiết kế cơ sở/thiết kế bản vẽ thi công/quyết định đầu tư và báo cáo đánh giá tác động môi trường. Vậy thực sự hồ sơ nào trình trước thì đúng quy định?

Hồ sơ ĐTM cần thẩm định trước các hồ sơ nào?

Theo quy định tại nghị định 40/2019/NĐ-CP, chủ dự án cần trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước các thời điểm sau đây:

a) Đối với dự án khai thác khoáng sản, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản;

b) Đối với dự án thăm dò, khai thác dầu khí, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ;

c) Đối với dự án đầu tư xây dựng, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế – kỹ thuật hoặc thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp dự án chỉ yêu cầu thiết kế một bước).

Trường hợp dự án có cùng một cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm định thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công thì các hồ sơ nêu trên được trình đồng thời để thẩm định theo quy định;

d) Đối với các dự án khác không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b và c bên trên, trình trước khi quyết định đầu tư dự án.

Hồ sơ đề nghị thẩm định ĐTM bao gồm:

  • 01 văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo Mẫu số 05 Phụ lục VỊ Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
  • 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật của dự án đầu tư hoặc các tài liệu tương đương
  • 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 

Nghị định 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2019.

Có thể bạn quan tâm: Đối tượng nào cần lập lại ĐTM

Tư vấn miễn phí

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG PHÚC AN

Trụ sở chính: Số 4/33 Kha Vạn Cân, P.7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR- VT

VPĐD: Số 10/8 Kha Vạn Cân, P.7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR- VT

Hotline: 0901.555.962 (Ms. Thúy)

Email: kinhdoanh@hsephucan.com

Bình luận