Đối tượng nào cần lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM?

Nghị định 18/2015/NĐ-CP có quy định đối tượng cần lập lại ĐTM bao gồm tất cả các đơn vị: Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ, tuy nhiên từ ngày 01/07/2019 không phải tất cả các đơn vị thay đổi công suất, công nghệ, quy mô đều phải lập lại ĐTM như trước đây

Khoản 6, điều 1, nghị định 40/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13 tháng 5 năm 2019 có hướng dẫn chi tiết như sau:

Đối tượng nào cần lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM?

Tất cả các đối tượng bao gồm:

  • Không triển khai dự án trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, việc không triển khai dự án trong thời hạn 24 tháng là việc chủ dự án không triển khai thực hiện hạng mục nào trong giai đoạn thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng.

  • Thay đổi địa điểm dự án so với phương án trong ĐTM đã được phê duyệt
  • Tăng quy mô, công suất (mở rộng dây chuyền sản xuất chính, bổ sung công trình, hạng mục chính) của dự án làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý chất thải của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
  • Thay đổi công nghệ sản xuất sản phẩm chính của dự án; thay đổi công nghệ xử lý chất thải của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
  • Mở rộng quy mô đầu tư của khu công nghiệp; bổ sung vào khu công nghiệp ngành nghề đầu tư thuộc các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại nhóm I và nhóm II Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Một số điểm lưu ý khi lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

  • Tất cả các dự án trên chỉ được thực hiện những thay đổi nêu trên sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau thay thế cho quyết định phê duyệt trước đó.
  • Việc lập, thẩm định và phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bằng hình thức lấy ý kiến.

 

Nghị định 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2019

 

Có thể bạn quan tâm: Công ty đã hoạt động nhưng chưa có ĐTM thì phải làm hồ sơ gì?

 

Doanh nghiệp có nhu cầu lập hoặc tìm hiểu về báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM tại Bà Rịa Vũng Tàu hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây.

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG PHÚC AN

Trụ sở chính: Số 4/33 Kha Vạn Cân, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

VPĐD: Số 10/8 Kha Vạn Cân, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hotline: 0901 555 962 (Ms. Thuý) 

Email: kinhdoanh@hsephucan.com

Bình luận